Zmień rozmiar czcionki: przybliż oddal

Produkt Souvenaid® to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Jest wykorzystywany w terapii żywieniowej pacjentów ze wczesnymi objawami choroby Alzheimera i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Kontakt Zamów Souvenaid
O produkcie Souvenaid
Souvenaid wspomaga
połączenia synaptyczne, które
znaczą tak wiele

Skuteczność potwierdzona klinicznie

Przeprowadzono już dwa badania kliniczne potwierdzające działanie preparatu Souvenaid u pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera oraz jedno badanie dotyczące pacjentów z objawami łagodnymi do umiarkowanych. Badanie Souvenir I obejmowało czas 12 tygodni, okres badania Souvenir II wydłużono do 24 tygodni.

U pacjentów, którym podawano produkt Souvenaid, odnotowano zwiększenie stężenia składników odżywczych zaangażowanych w proces powstawania nowych połączeń nerwowych już po upływie 24 tygodni. Przyjmowanie preparatu nie wywołało żadnych skutków ubocznych.

Wszystkie badania wykazały, że składniki odżywcze zawarte w preparacie Souvenaid są przyswajane przez organizm, także poziom składników odżywczych w próbkach krwi pacjentów był wyższy w czasie badania. W porównaniu do grupy kontrolnej, u pacjentów z łagodnymi objawami choroby, którym podawano produkt Souvenaid, odnotowano nie tylko poprawę stanu odżywienia, ale także poprawę wyników standaryzowanych testów dotyczących pamięci.

Opisy badań

Badanie przeprowadzono w kilku krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział 225 pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera, u których nie stosowano innego rodzaju terapii związanej z tą chorobą. Pacjentów losowo podzielono na dwie grupy. Jednej z nich podawano produkt Souvenaid, druga zaś stanowiła grupę kontrolną, której podawano preparat przypominający produkt Souvenaid smakiem i wyglądem, niezawierający jednak kluczowych składników odżywczych. Nadzorujący badanie, podobnie jak pacjenci, nie wiedzieli, która grupa otrzymuje preparat Souvenaid. Na początku próby sprawdzono szeroki zakres badanych parametrów. Następny pomiar przeprowadzono po 12 tygodniach. Po upływie 12 tygodni odnotowaną poprawę stanu odżywienia u pacjentów stosujących preparat Souvenaid. Badania krwi potwierdziły, że pacjencji przyjmowali preparat regularnie oraz że nie wywołało to żadnych skutków ubocznych.

W ciągu 12 tygodni produkt Souvenaid doprowadził więc do poprawy stanu odżywienia u pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera. Jak pokazują wyniki badań, pacjenci dobrze tolerowali produkt i chętnie przestrzegali zaleceń lekarza. (1)

Badanie Souvenir II objęło 259 osób z łagodnymi objawami choroby Alzheimera. Pacjenci pochodzili z całej Europy. Podobnie jak w badaniu poprzednim, pacjenci nie otrzymywali innych form leczenia choroby Alzheimera. Zostali również losowo przypisani do dwóch grup: grupy przyjmującej produkt Souvenaid oraz do grupy kontrolnej. Ani nadzorujący badanie, ani pacjenci nie wiedzieli, która z grup przyjmuje preparat Souvenaid.

Stan wybranych parametrów oceniano za pomocą szerokiej gamy testów i prób. Pomiary przeprowadzono na początku badania, po upływie 12 tygodni oraz na koniec badania. Wykazano, że stan odżywienia pacjentów przyjmujących produkt Souvenaid przez okres 24 tygodni poprawił się. Podobnie jak w przypadku badania Souvenir I, do potwierdzenia regularnego przyjmowania preparatu posłużono się badaniami krwi. Nie odnotowano także żadnych skutków ubocznych, których pojawienie się powiązać by można z przyjmowaniem preparatu Souvenaid. (2)

Badanie S-Connect przeprowadzono w 48 ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych. Objęło ono 500 osób z objawami choroby Alzheimera łagodnymi do umiarkowanych. Osoby te otrzymywały jednocześnie leczenie w związku z chorobą Alzheimera. Także w tym badaniu pacjentów podzielono losowo na dwie grupy: grupę przyjmującą preparat Souvenaid oraz grupę kontrolną.

Nadzorujący badanie, podobnie jak pacjenci, nie wiedzieli, która z grup stosuje właściwy preparat. Stan pacjentów oceniono na początku badania, po upływie 12 tygodni oraz po 24 tygodniach. Badanie nie wykazało znaczących różnic między grupami, co oznacza, że preparat Souvenaid nie wywarł ogólnego wpływu na pacjentów z umiarkowanymi objawami choroby. Co ważne, nie odkryto jednak występowania żadnych związanych z produktem skutków ubocznych, to zaś oznacza, że można go bezpiecznie stosować razem z innymi środkami wykorzystywanymi w leczeniu choroby Alzheimera. (3)

Unikatowa kombinacja składników odżywczych

Souvenaid to specjalistyczny preparat odżywczy przeznaczony do picia i stosowany podczas terapii pacjentów ze wczesnymi objawami choroby Alzheimera. Preparat ten wspomaga tworzenie nowych połączeń synaptycznych w mózgu. Dzięki unikatowej mieszaninie składników odżywczych, które mogą powodować wzrost liczby połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi mózgu, preparat Souvenaid wykazuje dobroczynny wpływ na stan pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera. Obserwacje te zostały potwierdzono w badaniach klinicznych. Wspomniana powyżej zawarta w preparacie Souvenaid mieszanina składników odżywczych jest tak dobrana, aby zaspokoić specyficzne potrzeby żywieniowe osób we wczesnym stadium choroby Alzheimera.

Souvenaid to przede wszystkim zupełnie nowe podejście do terapii pacjentów z wczesnymi objawami choroby Alzheimera. Produkt zaprojektowany został specjalnie w celu dostarczenia pacjentom zawartego w pożywieniu budulca do tworzenia sieci neuronalnych , wspomagając w ten sposób naturalne procesy biologiczne, pozytywnie wpływające na sprawność działania mózgu. Souvenaid zawiera unikalną kompozycję składników odżywczych, które współdziałają ze sobą są dużo bardziej skutecznerazem , niż podawane oddzielnie. Występują one wprawdzie w spożywanym na co dzień pożywieniu, jednak dostarczenie organizmowi zbliżonych dawek tych składników przy zastosowaniu tradycyjnej diety, byłoby co najmniej trudne. Badania kliniczne wykazały, że pacjenci dobrze tolerują preparat Souvenaid - nie odnotowano również występowania żadnych skutków ubocznych podczas stosowania preparatu z innymi, przyjmowanymi na stałe lekami. Aby upewnić się, czy pacjent może stosować produkt Souvenaid z innymi lekami, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania produktu.

Czy preparat Souvenaid można zastąpić codziennymi, tradycyjnymi posiłkami?

Większość składników odżywczych znajdujących się w produkcie Souvenaid występuje także w tradycyjnej, spożywanej na co dzień żywności. Kombinacja tych składników i ich ilość nie jest jednak taka sama. Oznacza to, że jedynie bardzo niezrównoważona i trudna do zastosowania dieta mogłaby dostarczyć pacjentowi tę samą dawkę składników odżywczych, którą otrzymuje w jednej porcji preparatu Souvenaid.

Do codziennego stosowania

Preparat Souvenaid jest przeznaczony do codziennego użytku. Dzienna dawka preparatu zawiera odpowiednią ilość specjalnie dobranych składników odżywczych, które osiągają właściwą skuteczność jedynie przy codziennym przyjmowaniu. Składniki odżywcze są przez organizm przyswajane dopiero po pewnym czasie, efekty działania preparatu nie będą więc zauważalne od razu. Jak wykazały przeprowadzone badania kliniczne, dobroczynne skutki działania produktu Souvenaid widoczne są dopiero po odpowiednim czasie przyjmowania. Z tego powodu zaleca się codzienne spożywanie produktu Souvenaid, najlepiej przez dłuższy czas, zawsze pod kontrolą lekarza lub pracownika opieki zdrowotnej.

Niektórym chorym jest łatwiej funkcjonować, gdy ich życie jest regularne

10 sposobów na najpełniejsze wykorzystanie preparatu Souvenaid przy codziennym stosowaniu

Zawsze trzymaj preparat Souvenaid w lodówce. Najlepiej smakuje schłodzony.

Jeżeli pacjent nie lubi pić prosto z butelki, podawaj preparat ze słomką lub w szklance.

Wytworzenie odpowiednich, codziennych nawyków jest bardzo ważne, ponieważ pozwala radzić sobie ze skutkami utraty pamięci. Powinno się więc zachęcać pacjentów do przyjmowania preparatu Souvenaid codziennie o tej samej porze, pomaga to w wykształceniu się właściwego nawyku. Wskazówka: można na przykład spożywać produkt codziennie ze śniadaniem, to dobry sposób na udany początek dnia.

Jeżeli pacjentowi nie odpowiada smak preparatu Souvenaid, można wówczas wybrać inną wersję smakową lub zrobić przerwę przed kolejną próbą podania mu tej samej wersji. Nasze odczucia smakowe zmieniają się, a produkty znane, do których przyzwyczajamy się w miarę podawania, często zaczynają nam z czasem coraz bardziej smakować. Kolejnym rozwiązaniem jest trzymanie w lodówce cotygodniowego zapasu siedmiu porcji preparatu Souvenaid i uzupełnianie zapasu na następny tydzień, gdy ostatnia porcja z danego tygodnia zostanie wykorzystana. W ten sposób łatwiej jest kontrolować codzienne przyjmowanie produktu i jego zużycie, dzięki czemu wiadomo, kiedy zamówić następną partię.

Należy tylko przykleić kalendarzyk na lodówkę i zachęcić pacjenta, aby codziennie odznaczał przyjęte dawki preparatu.

Można także nastawić codzienny alarm, przypominający o tym, kiedy pacjent powinien przyjąć preparat Souvenaid.

Podczas wyjazdów pacjentowi może być trudniej pamiętać o przyjmowaniu preparatu Souvenaid. Wyrobione w domu nawyki i techniki pamięciowe pomagą choremu, ale może się zdarzyć tak, że zaistnieje potrzeba skorzystania z usług osoby trzeciej, która pomoże pacjentowi uporać się ze zmianą w nowym miejscu pobytu.

Należy zaznaczać w kalendarzu dni, kiedy należy dokupić kolejną partię preparatu Souvenaid. Zawsze planuj klika dni zapasu, upewniając się, że nie będzie przerw w leczeniu. Codzienne przyjmowanie preparatu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na stałe dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych. Pomaga też włączyć preparat Souvenaid w codzienne, rutynowe czynności pacjenta.

Co kilka tygodni powinno się podsumować na piśmie proces przyjmowania preparatu. Warto również zastanowić się nad kwestiami praktycznymi: czy pacjent chętnie przyjmuje produkt Souvenaid? Czy pamięta o tym codziennie? W ten sposób będzie łatwiej określić pojawiające się problemy i opracować strategie radzenia sobie z nimi. Pomyślcie również Państwotakże o tym, jaki jest wpływ preparatu Souvenaid na nastrój, zachowanie, pamięć i zdolność wykonywania codziennych czynności przez pacjenta. Pomoże Wam to w poznaniu korzyści, jakie płyną ze stosowania preparatu Souvenaid oraz w zaplanowaniu kolejnej wizyty u lekarza.

Należy upewnić się, że pacjent jest pod stałą opieką lekarza, który regularnie sprawdza stan jego zdrowia.

Bezpieczny i łatwy w stosowaniu

Sposób przyjmowania

Preparat Souvenaid nadaje się do spożycia natychmiast po otarciu, można go pić przez słomkę lub przelać do szklanki i podawać zgodnie z preferencjami pacjenta. Preparat najlepiej smakuje schłodzony, zaleca się więc przechowywanie go w lodówce. Zaleca się także przyjmowanie go o stałych porach, na przykład rano w trakcie śniadania. Ułatwi to pamiętanie o konieczności codziennego przyjmowania preparatu i pozwoli na wykształcenie się odpowiedniego nawyku. Preparatu Souvenaid nie należy podgrzewać, mrozić ani podawać z innymi napojami.

Przechowywanie

Preparat Souvenaid należy przechowywać w temperaturze pokojowej. W warunkach pokojowych zachowa on swoją przydatność do spożycia przez okres 12 miesięcy. Raz otwartą porcję preparatu należy zamknąć po każdym użyciu, przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia. Zaleca się spożywanie całej porcji preparatu Souvenaid za jednym razem, aby mieć pewność, że przyjęta została odpowiednia dzienna dawka.

Dawkowanie

Preparat Souvenaid należy przyjmować w jednej dawce codziennie, zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza. Zaleca się też przyjmowanie preparatu codziennie o podobnej porze dnia. Doprowadzi to do wykształcenia się odpowiedniego nawyku. W razie gdy dawka nie zostanie przyjęta o zwyczajowej porze, można ją przyjąć później.

Skutki uboczne

Preparat Souvenaid zawiera składniki odżywcze naturalnie występujące w pożywieniu. Podczas obu prób klinicznych prowadzono ścisłą obserwację pacjentów i ewentualnych skutków ubocznych przyjmowania preparatu. W ich toku wykazano, że produkt Souvenaid ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa.

Przyjmowanie z lekami stosowanymi w terapii choroby Alzheimera

Produkt Souvenaid poddano badaniom klinicznym w charakterze terapii dodatkowej, wspomagającej standardową lekoterapię u pacjentów z objawami łagodnymi do umiarkowanych. Nie zanotowano pojawienia się żadnych skutków ubocznych u pacjentów otrzymujących jednocześnie Souvenaid i inne leki stosowane w terapii tej choroby.

Przyjmowanie z innymi lekami

Wielu pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych oprócz preparatu Souvenaid przyjmowało również inne środki farmakologiczne przeznaczone do leczenia zróżnicowanych w tej grupie wiekowej schorzeń towarzyszących. Monitoring oraz badania działań niepożądanych pozwolił na wykluczenie zaobserwowanych u pacjentów skutków ubocznych jako efektu interakcji pomiędzy preparatem Souvenaid oraz innymi lekami co potwierdza bezpieczeństwo zastosowanej terapii.

Skład

Preparat Souvenaid zawiera formułę Forasyn Connect TM, unikatową kombinację składników odżywczych, skomponowaną specjalnie po to, aby zaspokajać szczególne potrzeby żywieniowe osób z łagodnymi objawami choroby Alzheimera. W skład formuły wchodzą monofosforan urydyny, cholina, olej rybny, fosfolipidy oraz wiele innych witamin i minerałów. Udowodniono, że wspólne działanie tych składników ma pozytywny wpływ na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu u pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera.

W 125 ml preparatu Souvenaid znajduje się

Kwas EPA (olej rybny)
300mg
Kwas DHA (olej rybny)
1200mg
Fosfolipidy
106mg
Cholina
400mg
UMP (monofosforan
urydyny)
625mg
Witamina E
40mg
Witamina C
80mg
Selen
60µg
Witamina B12
3µg
Witamina B6
1mg
Kwas foliowy
400µg

Składniki odżywcze w 125 ml produktu Souvenaid

Energia (kcal)
125
Białko (g)
3,8
Węglowodany (g)
16,5
Tłuszcz (g)
4,9

Preparat Souvenaid zawiera białko mleka, nie wyklucza to jednak stosowania go w terapii pacjentów z nietolerancją laktozy. U większości z nich spożywanie niewielkich ilości nabiału nie powoduje żadnych komplikacji. Souvenaid jest preparatem bez laktozy. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem opieki zdrowotnej.
Preparatu Souvenaid nie należy przyjmować, jeżeli pojawia się alergia na ryby, soję lub zawarte w mleku białko.

Preparat nie zawiera glutenu. Zawiera natomiast olej rybny i białko mleka, dlatego też nie nadaje się dla wegetarian, który nie stosują tych pokarmów w swojej diecie.

Referencje

1. Scheltens P, Kamphuis PJ, Verhey FR, Olde Rikkert MG, Wurtman RJ,Wilkinson D, Twisk JW,Kurz A (2010) Efficacy of a medical food in mild Alzheimer’s disease: A randomized, controlled trial. Alzheimers Dement 6, 1-10 e1.

2. Scheltens P; Stam CJ; Swinkels SH; Twisk JW; Vellas B; Von Arnim CA; Wieggers RL; Wurtman RJ; Blesa R; Bongers A; De Waal H; Harrison J; Scarpini E; Kamphuis PJ (2012) Efficacy of Souvenaid in mild Alzheimer's disease: results from a randomized, controlled trial. Journal of Alzheimer's disease : 2012;31(1):225-36

3. Shah R, et al. Souvenaid® as an add-on intervention in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease using Alzheimer’s disease medication: results from a randomized, controlled, double-blind study (S-Connect) . CTAD, San Diego, November 2011; J Nutr Health Aging (Nov suppl.).

go to top menu

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.