Zmień rozmiar czcionki: przybliż oddal

Produkt Souvenaid® to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Jest wykorzystywany w terapii żywieniowej pacjentów ze wczesnymi objawami choroby Alzheimera i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Kontakt Zamów Souvenaid
Jak wybrać opiekuna osoby chorej?
Jak wybrać opiekuna osoby chorej?
W polskich warunkach opieka nad osobą chorą na Alzheimera spoczywa w większości przypadków na rodzinie. Decydują o tym nie tylko koszty związane z zatrudnieniem prywatnej opiekunki, ale i poczucie zobowiązania do osobistego zajmowania się chorym. Warto zdemitologizować nieco ten temat (zob. artykuł Mity na temat choroby Alzheimera). Pomoc ze strony wykwalifikowanego opiekuna nie oznacza wcale, że „umywamy ręce” od zajmowania się bliską nam osobą. W wielu przypadkach wsparcie tego typu oznaczać może lepszą opiekę nad chorym i znaczną poprawę niełatwej sytuacji opiekuna. Niezwykle ważne jest jednak, by wybrać odpowiednią osobę, gwarantującą właściwą opiekę naszemu podopiecznemu.

 

Jak wybrać prywatnego opiekuna lub opiekunkę

 

Podstawowe wymogi dla każdego opiekuna z zewnątrz to odpowiednie kwalifikacje oraz odpowiednie podejście do chorego – chttps://strefawsparcia.souvenaid.pl/admin/di/wiki/list_p.gifierpliwość, umiejętność komunikowania się z chorym, okazywanie mu szacunku. Bardzo ważne jest, żeby chory czuł się z opiekunem bezpiecznie i nie był skrępowany. Weryfikacja kandydata powinna być zatem osobista i musi przebiegać z udziałem naszego podopiecznego. Warto, by kandydat popracował początkowo przykładowo ok. 2-3 dni w naszej obecności. To dobra okazja nie tylko do tego by przekazać opiekunowi pewną porcję wiedzy na temat zachowań i zwyczajów chorej osoby, ale i do tego by przyjrzeć się temu jak on sobie radzi. A także – co równie ważne – zaobserwować reakcje chorego na potencjalnego opiekuna. Jeśli nasz podopieczny wyraźnie go nie zaakceptuje, powinniśmy poszukać innego. Nie ryzykujmy zaognienia sytuacji i sprowadzenia na chorego niepotrzebnego stresu.

W zakresie kwalifikacji powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy osoba do pomocy posiada doświadczenie w opiece nad niesamodzielnymi chorymi lub nad osobami starszymi z objawami demencji. Byłoby dobrze, gdyby potrafiła zdiagnozować podstawowe problemy medyczne, które mogą wymagać pomocy lekarza i udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy. Kandydat na opiekuna powinien posiadać wiedzę na temat choroby Alzheimera, niezbędną dla zrozumienia zachowań i potrzeb chorego, a także do przewidywania codziennych, związanych z opieką trudności.

 

Nie każdy opiekun podoła wymaganiom stawianym przez chorobę Alzheimera

 

Okres próbny dla kandydata na opiekuna (nawet ten najkrótszy) to również dobry moment na weryfikację jego predyspozycji charakterologicznych. Opieka nad osobą chorą na Alzheimera wymaga dużej cierpliwości, odporności psychicznej na specyficzne zachowania chorego i umiejętności porozumienia się z chorym. Nie każdy opiekun podoła wymaganiom stawianym przez chorobę Alzheimera, jednak dobrze dobrana osoba będzie dla nas bezcennym wsparciem. Opiekunowi z zewnątrz o wiele łatwiej jest np. znosić niewłaściwe zachowania chorego, niż osobie bliskiej. Mając znacznie więcej dystansu, nie posiadając bagażu stresu i przemęczenia, z którymi mierzyć się muszą nierzadko bliscy chorego, opiekun może zapewnić naszemu podopiecznemu zarówno opiekę, jak i potrzebne wsparcie emocjonalne.

Decydując się na prywatną pomoc przy chorym, warto podpisać z opiekunem umowę zlecenie. Pozwoli nam to przede wszystkim na pewne zabezpieczenie się przed sytuacją nieoczekiwanego porzucenia obowiązków przez wynajętego opiekuna. Ułatwi również jasne określenie zakresu obowiązków, sposobu rozliczeń itp. Wzory umów tego rodzaju można znaleźć m.in. w internecie, na stronach firm oferujących pomoc domową.

Możemy także zdecydować się na pomoc ze strony przychodni lub innej placówki zdrowia, prowadzącej usługi opiekuńczo-medyczne. W tym przypadku liczyć możemy na gotowe rozwiązanie pod względem umowy oraz na personel o odpowiednim przeszkoleniu medycznym.

 

Jak skorzystać z opieki socjalnej

 

Nie sposób nie wspomnieć o możliwościach uzyskania częściowo refundowanej (lub - w określonych przypadkach - bezpłatnej) pomocy ze strony opiekuna socjalnego. W Polsce pomoc społeczną ze strony państwa realizują gminy, a więc po pomoc socjalną będziemy musieli zwrócić się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej (GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

W lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej możemy złożyć wniosek o:

  • usługę opiekuńczą, obejmującą pomoc opiekuna socjalnego w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak mycie chorego, podawanie leków, pomoc w dotarciu do lekarza, itp.
  • specjalistyczną usługę opiekuńczą, czyli pomoc opiekuna z kwalifikacjami do zajmowania się chorym na konkretną chorobę (np. Alzheimera).

Wraz z wnioskiem należy oczywiście złożyć dodatkowe załączniki, takie jak informacja o dochodach, orzeczenia lekarskie, itp. (informacji o dokładnej liście wymaganych załączników udzielają OPS). Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź nie przyznaniu opiekuna socjalnego wydawana jest w terminie do 30 dni. Zawiera ona informację o liczbie godzin opieki tygodniowo, warunkach odpłatności, a także czasie na jaki przyznane zostały usługi opiekuńcze.


 Jak wybrać opiekuna osoby chorej?

Opieka socjalna i prywatna – różnice, zalety i wady

 

Niewątpliwą zaletą opieki socjalnej są niższe koszty wynajęcia opiekunki, gdyż jest ona dofinansowywana z budżetu państwa. W przypadku osób o najniższych dochodach, ośrodek pomocy społecznej może także wydać decyzję o całkowitym zwolnieniu z opłaty za przyznaną opiekę socjalną. W rzeczywistości nie każdemu opieka tego typu zostanie jednak przyznana. Decydującym kryterium jest występowanie sytuacji, w której najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić choremu opieki - warto pamiętać o tym formułując wniosek do OPS. Różnie wyglądać może także dostępność opieki socjalnej (choćby liczba opiekunów socjalnych w gminie, w stosunku do potrzeb). Wydaje się, że zależy ona niestety w znacznej mierze od gminy: jej zasobności, prowadzonej polityki, itp. Ponadto korzystając z opieki socjalnej nie mamy możliwości wyboru konkretnego opiekuna, gdyż jest on „przydzielany” przez OPS.


W przypadku opieki prywatnej, barierą pozostają rzecz jasna jej wysokie koszty. Z osobami prywatnymi świadczącymi usługi pielęgnacyjne możemy ustalić je oczywiście indywidualnie. Przeprowadzając rozeznanie wśród kandydatów na opiekuna, przygotujmy się zatem również na rozmowę o finansach. Natomiast wśród najważniejszych zalet opieki prywatnej znajdują się przede wszystkim: elastyczność – np. w zakresie godzin pracy (można je ustalić zależnie od potrzeb) i możliwość samodzielnego wyboru opiekuna – najodpowiedniejszego dla naszego podopiecznego.

 

Sprawdź możliwości w Twojej okolicy

 

Nawet jeżeli nie planowałeś do tej pory zatrudnienia zewnętrznego opiekuna, sprawdź, jakie są możliwości pod tym względem w Twojej najbliższej okolicy (dostępność opieki socjalnej, stawki jakie proponują prywatni opiekunowie). Jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, będziesz już o krok do przodu. I łatwiej będzie Ci podjąć właściwą decyzję.


Źródła:

  • http://www.polecanedomyopieki.pl/jak-wybrac-dom-opieki-dla-chorych-na-alzheimera
  • http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,19281313,opiekun-osoby-starszej-jak-go-wybrac.html
  • http://serafin.info.pl/informator/pomoc-z-o%C5%9Brodka-pomocy-spo%C5%82ecznej
  • http://pomocdladomu.pl/umowa-za-uslugi-opiekuncze
  • https://www.doz.pl/czytelnia/a1063-Jak_uzyskac_opieke_nad_osoba_starsza
  • http://wyborcza.pl/7,97654,22153742,opieka-nad-osobami-starszymi-co-robic-gdy-nie-da-sie-jej.html
  • Beata Szluz Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej [w:] Roczniki Teologiczne Tom LIV, zeszyt 10 – 2007

 

go to top menu

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.